Privaatsuspoliitika

SAIDI KÜLASTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi nimetatud poliitika) kehtib kogu teabe kohta, mida Osaühing (AmberHouse OÜ registreerimisnumber 14095435 KMKR number EE 101917908 Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Pepleri tn 12-5, 51003) ja/või selle sidusettevõtted võivad saidi https://amberhouse.ee/ kasutamise ajal saada teavet kasutaja kohta.

Veebilehe https://amberhouse.ee/ kasutamine tähendab kasutaja tingimusteta nõusolekut käesoleva Poliitika ja selles nimetatud isikuandmete töötlemise tingimustega; nende tingimustega mittenõustumisel peab kasutaja hoiduma selle ressursi kasutamisest.

 1. Veebilehelt https://amberhouse.ee/ saadud ja töödeldud kasutajate isikuandmed

üksteist. Selle poliitika tähenduses tähendab “kasutaja isikuandmed”:

1.1.1. Isikuandmed, mida kasutaja esitab enda kohta rakendusest lahkumisel, ostu sooritamisel, registreerumisel (konto loomisel) või mõnes muus saidi kasutamise protsessis.

1.1.2. Andmed, mida sait https://amberhouse.ee/ selle kasutamise käigus kasutaja seadmesse installitud tarkvara abil automaatselt edastab, sealhulgas IP-aadress, küpsiste teave, teave kasutaja brauseri (või muu programmi kohta, millega saidile pääsetakse juurde), juurdepääsuaeg, soovitud lehe aadress.

1.1.3. Andmed, mis edastatakse saidile teenuste osutamiseks ja/või kaupade müümiseks ja/või saidi külastajatele muude väärtuste pakkumiseks vastavalt selle ressursi tegevusele:

 • Nimi
 • email
 • telefon
 • IP-aadress

1.2. See poliitika kehtib ainult saidi https://amberhouse.ee/ kohta ning ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide eest, millele kasutaja saab jälgida saidil https://amberhouse.ee/ olevaid linke. saitidel võidakse koguda või küsida kasutajalt muid isikuandmeid ning sooritada muid toiminguid.

1.3. Leht üldjuhul ei kontrolli kasutajate esitatud isikuandmete õigsust ega kontrolli nende õigusvõimet, kuid sait https://amberhouse.ee/ eeldab, et kasutaja annab usaldusväärset ja piisavat isikuandmeid käesolevas dokumendis välja pakutud küsimuste kohta. selle ressursi vormid ja hoida seda teavet ajakohasena.

 1. Kasutajate isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

2.1. Sait kogub ja säilitab ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks ja/või kaupade müügiks ja/või saidi https://amberhouse.ee/ külastajatele muude väärtuste pakkumiseks.

2.2. Kasutaja isikuandmeid saab kasutada järgmistes ahelates:

2.2.1. Kasutajale isikupärastatud teenuste ning kaupade ja muude väärisesemete pakkumine;

2.2.2. Saidi kvaliteedi, selle kasutatavuse parandamine, uute toodete ja teenuste arendamine.

 1. Kasutaja isikuandmete töötlemise ja kolmandatele isikutele edastamise tingimused.

3.1. Veebisait https://amberhouse.ee/ salvestab kasutajate isikuandmeid vastavalt konkreetsete teenuste siseeeskirjadele.

3.2. Seoses kasutaja isikuandmetega säilitatakse selle konfidentsiaalsus, välja arvatud juhtudel, kui kasutaja annab vabatahtlikult enda kohta teavet üldiseks juurdepääsuks piiramatule arvule isikutele.

3.3. Saidil https://amberhouse.ee/ on õigus edastada kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

3.3.1. Kasutaja on sellisteks toiminguteks oma nõusolekut väljendanud, avaldades nõusolekut selliste andmete esitamisel;

3.3.2. Ülekanne on vajalik osana kasutaja poolt konkreetse saidi https://amberhouse.ee/ kasutamisest või kasutajale kaupade ja/või teenuste osutamiseks;

3.3.3. Üleandmine on sätestatud Eesti või muu kehtiva õigusega seadusega kehtestatud korra raames;

3.3.4. Selleks, et tagada saidi https://amberhouse.ee/ või kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide kaitsmise võimalus juhtudel, kui kasutaja rikub saidi https://amberhouse.ee/ Kasutuslepingut

3.4. Kasutajate isikuandmete töötlemisel juhindub sait https://amberhouse.ee/ Eesti isikuandmete seadusest.

 1. Isikuandmete muutmine kasutaja poolt

4.1. Kasutaja saab igal ajal muuta (värskendada, täiendada) enda esitatud isikuandmeid või selle osa, samuti selle konfidentsiaalsuse parameetreid, jättes saidi administratsioonile avalduse järgmisel viisil:

 • E-post: Info@amberhouse.ee

4.2. Kasutaja saab igal ajal oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, jättes saidi administratsioonile avalduse järgmisel viisil:

 • E-post: Info@amberhouse.ee
 1. Kasutajate isikuandmete kaitsmiseks võetud meetmed

5.1. Sait rakendab vajalikke ja piisavaid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise, samuti kolmandate isikute muude sellega seotud ebaseaduslike toimingute eest.

 1. Privaatsuspoliitika muutmine. Kohaldatav seadus

6.1. Saidil on õigus teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Praeguses versioonis muudatuste tegemisel näidatakse viimase värskenduse kuupäev. Poliitika uus versioon jõustub selle postitamise hetkest, kui poliitika uues versioonis ei ole sätestatud teisiti. Praegune versioon on alati lehel: https://amberhouse.ee/privacy-policy/

6.2. Käesolevale poliitikale ning kasutaja ja saidi vahelisele suhtele, mis tekib seoses privaatsuspoliitika rakendamisega, kohaldatakse Eesti seadusi

 1. Tagasiside. Küsimused ja ettepanekud

7.1. Kõik ettepanekud või küsimused selle poliitika kohta tuleks suunata aadressile:

 • E-post: Info@amberhouse.ee

 

Värskendatud 29. märtsil 2023